Image module

Проф. Д-р Димитър Господинов, д.м.н.

Кожни и венерически заболявания

Image module

Проф. Д-р Снежанка Тишева, д.м.н

Кардиология и вътрешни болести

Image module

Д-р Константин Господинов

Кардиология

Image module

Д-р Климентина Господинова

Кожни и венерически заболявания

Image module

Д-р Вероника Гинчева, д.м.

Кожни и венерически заболявания