';
Image module
  • Дата и място на раждане:

    28 април 1985., гр. Плевен

  • Образование:

    Кардиология

Професионални квалификации: Ехокардиография – експертно ниво, Инвазивна диагностична кардиология и Интервенционална кардиология.

Тесен специалист в сферата на Сърдечната Недостатъчност и Артериалната Хипертония.

Д-р Константин Господинов е роден в град Плевен на 28.04.1985 г., където завършва местната Математическа гимназия „Гео-Милев“ в паралелка Информатика, Математика, Английски, Физика през 2005 г. от където придобива основи умения като компютърна грамотност, включително работа Microsoft Word, Exel, Power Point ,както усвоява Английски език като свободно говорим и писмен. Веднага след дипломирането си започва да следва Хуманитарна Медицина в Медицинския Университет в град Ниш, Сърбия, където учи един семестър и придобива основно ниво на владеене на Сръбски език. После се премества в Медицински Университет – Плевен, за да продължи обучението си в родния си град. Дипломира се 2010г .Започва работа в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Отделение по Неинвазивна Кардиологична Диагностика През 2011 г. полага успешно изпит за асистент по кардиология и започва своята специализация по същата специалност, като се премества да работи в Първа Кардиологична Клиника към катедра „Кардиология, Пулмология, Ендокринология и Ревматология“ към МУ Плевен. След успешно положен изпит на 01.06.2015 г. придобива специалност „Кардиология“. От м .Януари 2016 г. до м. Октомври 2017 г. година, премината акредитиран сертифициран курс на Европейското Кардиологично Дружество(ESC) и Цюрихския Университет в размер на 300 астрономически часа на Тема Сърдечна Недостатъчност (Postgraduate Course in Heat Failure) в Цюрих, Швейцария. От 9 до 15-ти Септември е участник в сертифицирано лятно училище по Артериална Хипертония на Европейското Кардиологично Дружество. На 10.10.2017 г. придобива професионална квалификация „Инвазивна диагностична кардиология и Интервенционална кардиология“. На 14.09.2015 г. придобива фундаментално ниво на Ехокардиография, като на 26.01.2018 г. придобива експертно ниво на Ехокардиография с владеене на транезофагиална ехокардиография.

От 2011 година е докторант по „Кардиология“, работещ върху проблемите на пациентите със Сърдечна недостатъчност, сърдечните и несърдечните фактори влияещи върху заболяването, техния контрол, както и интервенционалните, терапевтичните и немедикаментозните методи за контрол и лечение на СН.

Ежегоден участник в по-големите медицински кардиологични форуми на тема Сърдечна Недостатъчност, Образна диагностика в кардиологията, Артериална Хипертония както и Европейския кардиологичен конгрес. Автор е на десетки публикации и постери в български и международни издания и форуми.

От началото на своя път като лекар участва е провеждането на медицински клинични проучвания, като вярва, че те са шанс за пациента да получи най-актуалното и ефективно за момента лечение. До момента е бил част от десетки проучвания в сферата на Сърдечната недостатъчност, Дислипидемията, Исхемичната болест на сърцето и Острия коронарен синдром. Последно придобит сертификат за „Добра Клинична Практика“ – 2018 г.

Сертификати

Image module

Запази час за преглед

Скъпи пациенти, можете да заявите своето желание за запазване час при някои от нашите специалисти директно от сайта на МЦ Кордис.

Адрес:

гр. Плевен
ул. Св.Св..Кирил и Методий, 18

Работно време

Понеделник – Петък
08:00 – 17:00 ч.

Медицински център Кордис
0877 32 32 32