';

VII Международна научно-практическа конференция

с участието на Проф. Д-р Д. Господинов, Д-р Кл. Господинова, Д-р В. Гинчева, дм.

Медицински център Кордис
0877 32 32 32